PONUDBA

V Fitnesu Sokol Vič vam nudimo fitnes vadbe, Les Mills in ostale vodene vadbe ter finsko in infra savno. Fitnes Sokol Vič je opremljen z najnovejšimi kardio napravami Technogym iz linije Artis in Skill. Strankam so na voljo tudi trenažerji, ročke, uteži, diski in palice. Pri vadbi lahko stranke uporabljajo tudi funkcionalne pripomočke.

FITNES KARTA CENA
DNEVNA KARTA 12,00 €
TEDENSKA KARTA 23,00 €
MESEČNA KARTA 60,00 €
LETNA KARTA 480,00 €
LETNA KARTA (OBROK)* 45,00 €
POLETJE 2021** 200,00 €
LETNA VPISNINA 20,00 €
VODENE VADBE CENA
AEROBIKA (8)*** 50,00 €
DNEVNA KARTA 12,00 €
LETNA VPISNINA 20,00 €
OSTALO CENA
IZPOSOJA BRISAČE 5,00 €
IZDELAVA KLJUČA 5,00 €
IZDELAVA NOVE KARTICE 5,00 €

*Letna karta (obrok) pomeni plačilo letne karte na obroke, in sicer 45,00 € x 12 mesecev je 540,00 € na leto.

** Poletje 2021 pomeni, da je to karto mogoče kupiti samo v obdobju od 15.03.2021 do 15.09.2021, ter tudi velja samo v tem obdobju. Karta je omejena s 50 obiski. Če se vsi obiski (50) porabijo pred 15.09.2021 karta postane neveljavna. Če so obiski (50) ne porabijo do 15.09.2021 le-ti propadejo in se ne prenesejo na drugo karto. Ob vsakem vstopu na fitnes vadbo vam od karte odštejemo en obisk. Če v istem dnevu na fitnes vadbo opravite več vstopov, vam od karte odštejemo toliko obiskov, kolikor vstopov ste v tistem dnevu opravili.

***Aerobika (8) pomeni, da je karta omejena z 8 obiski ter velja 6 mesecev od dneva nakupa. Če se obiski ne porabijo do izteka veljavnosti karte le-ti propadejo in se ne prenesejo na drugo karto. Ob vsakem vstopu na vodeno vadbo vam od karte odštejemo en obisk. Če v istem dnevu na vodenih vadbah opravite več vstopov, vam od karte odštejemo toliko obiskov, kolikor vstopov ste v tistem dnevu opravili.

Fitnes karte veljajo samo za fitnes storitve. Karta za vodene vadbe velja samo za aerobiko.
V primeru, da želite koristiti storitev, katere vaša karta ne vključuje, lahko le-to koristite ob doplačilu. V tem primeru opravite nakup dnevne karte. Enako vam zaračunamo nakup dnevne karte v primeru, da ugotovimo, da ste se udeležili vadbe (storitve) katere vaša karta ne vključuje.

Vse cene so v EUR-ih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od 12.04.2021.

Dnevna karta ne velja 24 ur. Dnevna karta velja samo za tisti dan, za katerega je bila kupljena in velja od trenutka vstopa v fitnes center do zaključka obratovanja fitnes centra v tistem dnevu. Z dnevno karto ni mogoč večkrat dnevni vstop, kar pomeni, da postane dnevna karta neveljavna takoj, ko obiskovalec zapusti fitnes center, ne glede na to, da se obratovanje fitnes centra za tisti dan še ni zaključilo.

Tedenska karta ne velja 24 ur na dan, ampak velja samo v časovnem intervalu obratovanja fitnes centra. Tedenska karta velja en teden (7 dni) in velja za časovno obdobje, za katerega je bila kupljena. Prvi dan veljavnosti tedenske karte je prvi dan časovnega obdobja, za katerega je bila karta kupljena. S tedensko karto je omogočen tudi večkraten dnevni vstop.

Mesečna karta ne velja 24 ur na dan, ampak velja samo v časovnem intervalu obratovanja fitnes centra. Mesečna karta velja en mesec in velja za časovno obdobje, za katerega je bila kupljena. Prvi dan veljavnosti mesečne karte je prvi dan časovnega obdobja, za katerega je bila karta kupljena, in velja toliko dni, kolikor ima mesec dni, v katerem je bila karta kupljena. Če ima mesec, v katerem je bila karta kupljena 31 dni, potem karta velja 31 dni. Če ima mesec, v katerem je bila karta kupljena 30 dni, potem karta velja 30 dni. Če ima mesec, v katerem je bila karta kupljena 28 (29) dni, potem karta velja 28 (29 prestopno leto) dni. Z mesečno karto je omogočen tudi večkraten dnevni vstop.

Letna karta ne velja 24 ur na dan, ampak velja samo v časovnem intervalu obratovanja fitnes centra. Letna karta velja 365 (366 prestopno leto) dni in velja za časovno obdobje, za katerega je bila kupljena. Prvi dan veljavnosti letne karte je prvi dan časovnega obdobja, za katerega je bila karta kupljena. Z letno karto je omogočen tudi večkraten dnevni vstop.

Vodene vadbe (aerobika) se pričnejo ob uri, ki je določena na urniku in trajajo aktivno 45 do 50 minut. Preostali čas do naslednje ure je namenjen temu, da se dvorana pripravi za naslednjo vadbo.

Vpisnina se plačuje vsako leto in velja eno leto. Eno leto pomeni 365 (366 prestopno leto) dni in velja za časovno obdobje, za katerega je bila kupljena. Prvi dan veljavnosti vpisnine je prvi dan časovnega obdobja, za katerega je bila kupljena. S plačilom vpisnine, se pridobi možnost nakupa kart po veljavnem ceniku. V primeru, če obiskovalec fitnes centra nima veljavne vpisnine, mu fitnes center ni dolžan prodati ene izmed kart po ceniku, razen dnevne karte. Plačilo vpisnine namreč ni potrebno ob nakupu dnevne karte.

V Fitnes Centru Sokol Vič ne nudimo brezplačnih obiskov. Cenik, kateri je objavljen na spletni strani, je uraden cenik. Drugih storitev in cen, kot so objavljene na tem ceniku, ne nudimo.

Veljavna fitnes karta v Fitnesu Sokol Vič omogoča neomejeno koriščenje fitnes storitev. Vključuje tudi večkratni dnevni vstop (ne velja za dnevno karto). Po dogovoru, na podlagi zdravniškega opravičila, omogočamo koriščenje dela fitnes karte, katera se ni koristila zaradi bolezni. V izjemnih primerih, zaradi višje sile, je mogoče prekiniti letno karto. V primeru prekinitve letne karte, se le – ta preračuna na mesečne karte. Osnova za izračun vrednosti meseca letne karte, je cena trenutno veljavne mesečne karte. V primeru, da izkoriščeni del letne karte ne presega vrednosti mesečnih kart, se stranki vrne razlika k vrednosti letne karte, ki jo je stranka plačala. V primeru, da izkoriščeni del letne karte presega vrednost mesečnih kart, stranka doplača razliko.

Novim članom ob vpisu omogočamo enkratni predstavitveni trening s trenerjem brezplačno. Trening poteka tako, da vam osebni trener pokaže pravilno izvedbo osnovnih vaj ter pravilno in varno uporabo fitnes naprav.

Na vašo zahtevo vam proti plačilu omogočamo tudi nadaljnje treninge z osebnim trenerjem.

Vadbe v fitnes centru in vodene vadbe (skupinske vadbe) so na voljo vsem ob dopolnjeni starosti 18 let. S pisnim privoljenjem staršev (skrbnikov) lahko omenjene storitve uporabljajo tudi mlajši, ki pa morajo biti stari najmanj 15 let. Ne glede na to določbo si pridržujemo pravico, da zavrnemo uporabo storitev osebi, za katero presodimo, da ni sposobna za vadbo.

Osebam, ki so mlajše od 15 let in čeprav so v spremstvu odrasle osebe, staršev ali skrbnikov, ni dovoljen vstop v fitnes dvorano, v dvorano, v kateri se v danem trenutku izvajajo vodene vadbe. Omenjenim osebam vstop v veliko in malo dvorano ni dovoljen niti, kadar se vodene vadbe v njih ne izvajajo.

Osebe, mlajše od 15 let, lahko svoje spremljevalce, starše ali skrbnike med tem, ko so ti na vadbi, počakajo na recepciji fitnes centra. Osebje fitnes centra ne nudi organiziranega varstva za omenjene osebe, niti ne prevzema odgovornosti za te osebe. Spremljevalci, starši ali skrbniki morajo za varnost oseb, ki jih čakajo na recepciji fitnes centra, poskrbeti sami. Če oseba, ki čaka na recepciji fitnes centra, moti delovanje recepcije ali druge goste (obiskovalce), se o tem nemudoma obvesti spremljevalca, starša ali skrbnika, ki mora poskrbeti za čakajočo osebo.

Fitnes center ni odgovoren za vadbo, ki ne poteka pod vodstvom vaditeljev ali trenerjev, ter za poškodbe, ki so posledica neupoštevanja zdravstvenega stanja in počutja, pravil vadbe in precenjevanja lastnih zmožnost. Čeprav ponujamo uvodni trening brezplačno, mladoletnim osebam in začetnikom priporočamo (plačljiv) najem osebnega trenerja, da bi se preprečile poškodbe, ki bi bile posledica neznanja ter neustrezne in napačne uporabe fitnes opreme in izvajanja vaj.

Vsem bolnikom s kroničnimi boleznimi in poškodbami ter drugače obolelim priporočamo, da se pred vadbo posvetujejo s svojim zdravnikom.

Strankam so tudi na voljo Darilni Boni za fitnes storitve. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na email: info@sokolgroup.com

Podjetja lahko v našem centru izberejo tudi vadbo za svoje zaposlene. V ta namen so podjetjem na voljo tako imenovane Prenosne Karte. S Prenosno Karto zaposleni v podjetju koristijo naše usluge pod posebnimi pogoji. Da lahko pripravimo ustrezno ponudbo vas naprošamo, da nas kontaktirajte na email: info@sokolgroup.com

Pridržujemo si pravico do: spremembe cen in napak v cenah, delovnega časa fitnes centra, urnika vodenih vadb, ter storitev, ki so vključene v karto, brez predhodnega obvestila.

Nad objektom se izvaja videonadzor. Informacije o videonadzoru so vam na voljo na:

Sokol Group d.o.o., Tel: +386 31 329 917